You are here

Uluslararası Öğrenci Sayısında Artış I Increase in International Student Numbers

Abdullah Gül Üniversitesi’nde (AGÜ) öğrenim gören yabancı öğrencilerin sayısı giderek artıyor.

İlk kez 2014 yılında uluslararası öğrenci alımına başlayan AGÜ’ye uluslararası öğrenci başvurularında her geçen yıl artış gözleniyor. 2019 yılında toplam 5000 başvuru alınırken, bu alanda geçen yıla oranla % 11’lik bir artış yakalandı.

Geçen yıl 140 yabancı öğrencisi olan AGÜ bu yıl % 32’lik artışla 185 öğrenciye ulaştı. Ayrıca 2018 yılında 45 ülkeden uluslararası öğrencisi olan AGÜ’de bu sayı da artarak, 49'a yükseldi.

Yabancı çalışanları ile beraber Sümer Kampüsü’nde 50’den fazla ülkeden insan çalışıyor veya eğitim görüyor.

The number of foreign students studying at Abdullah Gül University (AGU) is gradually increasing.

Accepting first international students in 2014, AGU has been witnessing an increase in international student applications ever since. The university received a total of 5000 applications in 2019 with an 11% increase compared to last year.

It also has 185 international students now, which means a 32% increase from the last year's number 140. The variety of countries international students come from also increased from 45 in 2018 to 49 this year.

Currently together with foreign employees, people from 50 different countries work or study on the Sümer Campus.

Share