You are here

AGÜ'nün Atıksız Kampüs Yolculuğu I AGU’s Journey to Zero-Waste Campus

Atık, dünyadaki en önemli küresel sorunlardan biridir. Her yıl sebep olduğumuz 2 milyar ton atığı nasıl en aza indireceğimizi acilen düşünmeliyiz. Ürettiğimiz her atık, ülkemizin 2023'de geri dönüşüm oranını %35'e kadar arttırma hedefini gerçekleştirmek adına yeniden kullanılabilir, geri dönüştürülebilir, geri kazanılabilir veya kompost haline getirilebilir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da ülkemizde atıkların en aza indirgenmesiyle amacıyla, 12 Temmuz 2019'da Sıfır Atık Yönetmeliğini yayınladı.

AGÜ Sümer Kampüsü, kuruluşundan bu yana yeşil ve çevre dostu olma yolunda ilerleyen örnek bir üniversite alanıdır. AGÜ'nün en çok kullanılan ana binası, gri su geri kazanım sistemi ile su tasarrufu sağlayan tarihi bir bina olarak 2015 yılından beri gümüş LEED sertifikası almaktadır. Dahası AGÜ, kampüste uzun süreli sürdürülebilir gelişimi sadece yerel düzeyde değil belediye ve çeşitli öncü STK'larla ulusal ve uluslararası stratejik ortaklıklar kuracağı bir platformda gerçekleştirmek istemektedir. Bu amaçla, üniversitemiz, BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (UN SDSN) Gençlik üyesidir.

Doç. Dr. Niğmet Uzal

Waste is one of the most important global problems in the world. We have to think urgently about how to minimize 2 billion tons of waste each year. Every piece of waste we generate would be reused, recycled, recovered or composted to realize the goal to increase the recycling rate up to 35% in 2023 in our country.

The Zero-Waste Regulation was introduced by the Turkish Ministry of Environment and Urbanization, on July 12, 2019 regarding waste minimization in our country.

AGU Sümer Campus, is an exemplary university site that has been progressing towards being green and environmentally friendly since its foundation. The most heavily used main building of AGU, which is a water-saving historic building, has been awarded a silver LEED certificate since 2015, by using a gray water reuse system. In addition, AGU aims to ensure long-term sustainable development of the campus not only at the local level but also at a platform based on national and international strategic partnerships with the municipality and various leading NGOs. Our university is a member of the UN Sustainable Development Solutions Network (UNSDSN) Youth.

Assoc. Prof. Niğmet Uzal

Share