You are here

AGÜ, 4. Avrupa Mesleki Beceriler Haftası’na Katıldı I AGU Joined 4th European Vocational Skills Week

Abdullah Gül Üniversitesi, Avrupa Komisyonu tarafından mesleki eğitim ve öğretimin önemi konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan Mesleki Beceriler Haftası'nda yer aldı.

“Herkes için Mesleki Eğitim - Yaşam Becerileri” ana temasıyla gerçekleştirilen Avrupa Mesleki Beceriler Haftası kapsamında, çalışma hayatındaki gelecekteki beceri gereksinimlerine, bu becerilerin öngörülmesine, yaşam boyu öğrenmeye ve rehberliğe ve dijitalleşmeye odaklanan çeşitli toplantı ve konferanslar gerçekleşti.

Avrupa Mesleki Beceriler Haftası’nda 400 iyi uygulama arasından, gençlerin istihdam edilebilirliğine katkıda bulunan etkinliklerinden dolayı davet edilen tek üniversite olan AGÜ’yü Gençlik Fabrikası Müdürü Zeynep Tuğçe Çiftçibaşı Güç temsil etti.

Abdullah Gül University was part of the Vocational Skills Week organized by the European Commission with the purpose of raising awareness about vocational education and training.

Organized with the main theme of "VET for All – Skills for Life", the European Vocational Skills Week featured various meetings and seminars focusing on future skills set to be required in work life, foreseeing them, continuous learning and guidance, and digitalization.

At the European Vocational Skills Week, Youth Factory Director Zeynep Tuğçe Çiftçibaşı Güç represented AGU which was the only university among 400 best practices thanks to its activities geared towards employment of the youth.

Share