You are here

AGÜ, Akademik Performansta 2. Sırada I AGU Ranks 2nd in Academic Performance

Abdullah Gül Üniversitesi, URAP Araştırma Laboratuvarı’nın üniversitelerin akademik performansını özetleyen listesine göre, 2000 yılından sonra kurulan üniversiteler içinde geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 2. sırada yer aldı.

Türkiye’deki üniversitelerin akademik performanslarını çeşitli kriterlere göre değerlendiren, ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan URAP Araştırma Laboratuvarı’nın 2019-2020 üniversite sıralamaları açıklandı.

Makale ve atıf sayıları, bilimsel doküman, doktora mezunu öğrenci sayısı ve öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı gibi kriterler başta olmak üzere toplam 9 kriterin esas alındığı sıralamaya göre AGÜ, 2000 yılından sonra kurulan tüm üniversiteler içinde 2’inci sırada yer alarak, Türkiye’nin en iyi 2’inci üniversitesi oldu.

AGÜ, raporda yer alan 6000’den az öğrencisi olan üniversiteler kategorisinde ise geçen yıl olduğu gibi 4’üncü sırayı elde etti.

In the list of the URAP (University Rankings by Academic Performance) Research Laboratory showing universities' academic performance, Abdullah Gül University (AGU) kept its 2nd place among the universities established after 2000.

The URAP Research Laboratory, which evaluates academic performance of Turkish universities based on various criteria under the roof of METU Informatics Institute, published its 2019-2020 university rankings.

In the rankings, universities are evaluated in 9 categories including article and citation counts, scientific documents, number of doctoral graduates and number of students per academic. AGU was placed 2nd among the universities established after 2000 and thus became the 2nd best university of Turkey.

AGU also kept its 4th place in the category of universities with less than 6000 students compared with the last year.

Share