You are here

AGÜ'de Sürdürülebilirlik Paneli I Sustainability Panel at AGU

Abdullah Gül Üniversitesi'nde düzenlenen Sürdürülebilirlik konulu panelde, Kayseri’de iş hayatında, kentlerde ve sanayideki sürdürülebilirlik kavramları ele alındı, konuşmacılar deneyimlerini paylaştı.

GLB301 Sürdürülebilirlik adlı ders kapsamında, Rektörlük Konferans Salonunda yapılan panele Kayseri Büyükşehir Belediyesi Çevre Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nden Çevre Mühendisi Koray Kök, Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Nebi Doğan, Şehir Plancıları Odası Kayseri Şube Başkanı Ömer Yasin Arık konuşmacı olarak katıldı.

AGÜ Mimarlık Fakültesi’nden Doç. Dr. Asım Mustafa Ayten moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, Kayseri’de iş hayatında, kentlerde ve sanayideki sürdürülebilirlik kavramları ele alındı.

Konuşmacılar, deneyimlerini de paylaştıkları panelde çeşitli bölümlerden katılan öğrencilerin sorularını cevapladı.

Panelde Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Nebi Doğan, Kayseri’ye en yakın liman bile 300 kilometre ötede olduğunu ifade ederek, buna rağmen Kayseri’nin mobilya alanında çok önde olduğunu dile getirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Çevre Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nden Çevre Mühendisi Koray Kök ise ülke ölçüsünde sürdürülebilirlik konusunda yeni bir akım çıktığını, bu akıma göre planlamanın her şeyden önemli olduğunu söyledi. Kök, planlamanın başta güzel yapılması gerektiğine dikkati çekti.

Şehir Plancıları Odası Kayseri Şube Başkanı Ömer Yasin Arık da konuşmasında, Sürdürülebilirlik hayatımıza 80'li yılların sonunda girdiğini belirterek, ülkemizde en çok konuşulan konulardan birinin de kültürel sürdürülebilirlik olduğunu söyledi. Arık, imar planlarıyla birlikte bütün şehirlerin birbirine benzemeye başladığına da dikkati çekti.

The Sustainability Panel organized at Abdullah Gül University shed light on sustainability concepts in Kayseri business, city and industry with speaker experiences.

As part of the GLB301 Sustainability course, the panel hosted Koray Kök, Environmental Engineer at the Environmental Services of the Kayseri Municipality, Mustafa Nebi Doğan, Board Member of the Kayseri Chamber of Industry, and Ömer Yasin Arık, President of the Kayseri Chamber of City Planners, as speakers at the Rectorate Conference Hall.

Moderated by Assoc. Prof. Asım Mustafa Ayten of the AGU Architecture, the discussions covered sustainability concepts in Kayseri business, city and industry.

The speakers shared their experiences and answered questions of students from various departments.

Mustafa Nebi Doğan, Board Member of the Kayseri Chamber of Industry, said that despite the 300 km distance to the nearest harbor, Kayseri was a pioneer in furniture industry.

Koray Kök, Environmental Engineer at the Environmental Services of the Kayseri Municipality, mentioned a new country-wide trend of sustainability and the importance of planning according to this trend above everything else. Kök stressed that planning had to be done properly in the first place.

Ömer Yasin Arık, President of the Kayseri Chamber of City Planners, stated that sustainability entered the Turkish scene at the end of 80s and one of the hot topics in that regard was cultural sustainability in Turkey. Arık stressed that all cities began to look like each other due to their development plans.

Share