You are here

ASPİLSAN ile Staj Protokolü I Internship Protocol with ASPILSAN

Abdullah Gül Üniversitesi ile ASPİLSAN A.Ş. arasında staj protokolü imzalandı. Protokol, Rektörlük Senato Salonu’nda AGÜ TTO (Teknoloji ve Transfer Ofisi) ile ASPİLSAN A.Ş. yetkilileri arasında imzalandı.

Protokol, AGÜ lisans programlarında öğrenim gören ve üniversite tarafından staj programından faydalanması için gönderilecek öğrencilerin ASPİLSAN’da bir dönemlik staj çalışmalarını kapsıyor.

Yapılan protokolle, staj yapacak öğrencilerin üretim sürecini ve yeni teknolojileri tanımaları, eğitimini aldıkları alan ile ilgili problemleri ve çözümleri takım çalışmalarının içinde yer alarak deneyimlemesi hedefleniyor.

Abdullah Gül University and ASPILSAN signed an internship protocol. Officials of the AGU TTO (Technology Transfer Office) and ASPILSAN signed the protocol at the Rectorate Senate Room.

The protocol lays down one-term internship program for students who study at an AGU undergraduate program and are selected by the university for internship.

With the protocol, it is aimed that intern students may learn about the production process and new technologies, see problems and solutions relevant to their majors as part of teams.

Share