You are here

Çocuk Üniversitesi’nden Atölye Çalışmaları I Workshops of Children's University

AGÜ Çocuk Üniversitesi, çocuklarımızın yeteneklerini keşfetmesi ve teknolojiyi daha üretken kullanma konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla algoritma ve kodlama eğitimi düzenledi. Atölye çalışmalarına 15 okuldan, 7-10 yaş aralığında 80 öğrenci katıldı.

Ayrıca, çocuklarımızın finansal hayatlarını yönetebilmeleri için açılan finansal okuryazarlık atölyesinde ise temel ekonomik kavramlar, bütçe, tasarruf, birikim, yatırım, dijital para ve dijital finans konularına yer verildi.

Yönetim Bilimleri Fakültesi, AGÜ Akademi ve Çocuk Üniversitesi iş birliğinde yapılan atölyenin eğitimini Dr. Erhan Muğaloğlu, atölye asistanlığını Mehmet Kemal Yıldız yaptı. Sümer Kampüsü’nde 2 hafta süren atölyeye 15-16 yaş aralığında 34 kişi katıldı.

The AGU Children's University organized a training session on algorithms and coding so that children could discover their skills and develop an awareness about using technology more productively. 80 children aged 7-10 from 15 schools took part in the workshop.

Additionally, a workshop on financial literacy was organized, and basic economic concepts, budget, austerity, savings, investment, digital money, and digital finance were covered so that children could manage their lives financially.

The workshop was held in collaboration with the Management Sciences Faculty, AGU Academy, and Children's Academy. Dr. Erhan Muğaloğlu was the trainer at the workshop, and Mehmet Kemal Yıldız helped as the assistant. 34 children aged 15-16 joined the 2-week workshop on the Sümer Campus.

Share