You are here

Sabuncuoğlu, Başarılı Bilim İnsanları Arasında I Sabuncuoğlu Among Successful Scientists

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, 1895 atıf sayısı ve 26 h-indeksi ile 'Başarılı Bilim İnsanları’ arasında yer aldı.

ÜNİAR (Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı) Direktörü Prof. Dr. Engin Karadağ tarafından, Türkiye’deki üniversitelerin rektörlerinin akademik performansları ile ilgili istatistikler açıklandı.

Rektörler, bireysel akademik performansları, yapmış oldukları yayınlar ile bilimsel yayın performansının değerlendirilmesinde sıkça kullanılan ölçütlerden biri olan h-indeks sayısı ve yayınlarına yapılmış olan atıflara göre değerlendirildi.
Değerlendirme, bilim dünyası tarafından kullanılan ve akademik yükselmelerde kabul gören atıf indeksini, web ortamında sunan bir veri tabanı olan Web of Science’ın verilerine göre yapıldı.

Yapılan değerlendirmede, uluslararası yayınlarına 1895 atıf yapılan ve h-indeksi 26 olan AGÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, akademik performansı ile Türkiye’nin en başarılı rektörleri arasında yer aldı.

Abdullah Gül University (AGU) Rector Prof. İhsan Sabuncuoğlu ranked among "Successful Scientists" with 1895 citations and an h-index score of 26.

Prof. Engin Karadağ, Director of the University Assessments and Research Laboratory (ÜniAR), shared some statistical data on Turkish rectors' academic performances.

Rectors were assessed with the h-index scores and number of citations received, which are frequently used in the assessment of individual academic performance, publications, and scientific publication performance.
The assessment was carried out based on the data obtained from the Web of Science, which provides an online citation index used by the scientific community and accepted for academic promotions.

In the assessment, AGU Rector Prof. İhsan Sabuncuoğlu ranked among the most successful rectors of Turkey with 1895 citations to his international publications and an h-index of 26.

Share