You are here

AGÜ'de Kariyer Sohbetleri Serisi Devam Ediyor I The Career Talks Series Continues

AGÜ Kariyer Merkezi tarafından düzenlenen Kariyer Sohbetleri Serisi devam ediyor.

YDA Sağlık, Kayseri Şehir Hastanesi İşletme Direktörü Mehmet Kestiroğlu, YDA Sağlık İşletme Direktör Yardımcıları Mehmet Altıntop, Beytullah Başol ile ISS Tesis Direktörü Mutlu Aksoy, Kariyer Sohbetlerine konuşmacı olarak katıldı.

“Sağlık Hizmetlerinde Kariyer ve Dijitalleşme” konulu sohbette konuşmacılar sağlık sektöründeki gelişmeler ile ilgili sunumlar yaptı.

YDA ve ISS direktörleri dijital çağda, sağlık işletmelerinin mühendislik ve işletme mezunlarına ne gibi istihdam olanakları sunduğu ve mezun adaylarının değişen iş dünyası koşullarıyla birlikte hangi yollarla kendilerini multi-sektörel çalışma alanlarına hazırlamaları gerektiğini anlattı.

The Career Talks series, organized by the Career and Employability Office, continue at AGU.

The speakers of the latest edition were Mehmet Kestiroğlu, Business Director of YDA Sağlık, Kayseri City Hospital, Mehmet Altıntop and Beytullah Başol, Deputy Business Directors of YDA Sağlık, and Mutlu Aksoy, ISS Facility Services Director.

For the talk entitled "Career and Digitalization in Health Services", speakers made presentations on developments in the health sector.

YDA and ISS directors talked about employment opportunities available for engineering and business graduates in health businesses and how future graduates could get ready for multi-sectoral workplaces in changing business conditions.

Share