You are here

Değişimi Yönet I Lead the Change

Syed Faiz Ali, Makina Mühendisliği

Herhangi bir üniversitenin başarıyı, yani ne kadar başarılı olduğunu, ölçebilmesi için toplumda olumlu bir değişim yaratmak adına öğrencisini ne kadar güçlü bir şekilde desteklediğini görmek gerekir.

AGÜ'de sosyal ve mesleki yönler büyük ölçüde, ders ve farklı etkinlikler yoluyla, öğretiliyor. Size bir örnek vereyim: Bizim bütün lisans öğrencileri için zorunlu olan bir dersimiz var. Bu, "Global" (Küresel) kodlu bir ders ve herkesin alması gereken altı modülü var. Modüllerden biri küresel boyuttaki girişimcilik. Bunun dışında sürdürülebilirlik, ayrıca gıda ve sağlık güvenliği modülleri var.

Bu yolla AGÜ kendi öğrencilerini ve hocalarını eğitmekte ve toplumda olumlu bir değişim yaratmak için öğrencilerinde bu tarz şeyleri desteklemektedir. İkinci olarak, üniversite öğrencilerini büyük hayaller kurmaya teşvik etmekte ve bu hayalleri desteklemektedir.

Bizim bölümden yayın yapan, önemli araştırmalar yapan öğrencilerinki gibi bir çok başarı hikayesi çıktı.

Anlaşılacağı üzere AGÜ faklı platformlar ve araçlar kullanarak destek sağlamaktadır. AGÜ, Erasmus ile de öğrencilerini destekler. İsterseniz bir değişim programına katılabilir, çeşitliliği görebilir, yeni bir kültür ve dil öğrenip dönebilir, yeni şeyler benimseyebilirsiniz. Bu şekilde, AGÜ'nün sadece Türkiye'de değil, bir ölçüde dünyada da değişime yol açtığına inanıyorum. Şu anda çok genç bir üniversite ama zaman içinde, inşallah, katlanarak ilerleyeceğini ümit ediyorum.

Syed Faiz Ali, Mechanical Engineering

For any university to measure the success, that how successful it is, the one need to see that how strongly it is supporting its student in order to bring about a positive change in the society.

Here in AGU the social aspects, with the professional aspects, are being taught to very extent, through medium of courses and different activities and i will just give you an example. For example, we have course that is mandatory for all the students from all the disciplines for undergraduate. It is “Global” and it has got six different modules which everyone has to take. One of it is entrapenaurship in global. Then there is sustainability then, there is food and health security.

So by these means AGU is training the students, its students, and academic staff to promote these kind of things in the students in order to bring about a positive change in the society.

Secondly, it encourages the students to dream big and then it supports. There have been a lot of successful stories from our department like the students who did the publications, and the student who ate like doing great amount of research.

So AGU is supporting through different platforms, through different mediums. AGU supports the students through Erasmus, you can go out for exchange and like see the diversity learn new culture and learn new language and come back and adopt to the new things. So this is how i believe that AGU is really making a change not only in Turkey but also, to an extent in the world. It is a very young university now but with the passage of time, i hope that İnşallah it will be progressing even exponentially.

Share